Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

SWOST SELF ASSESSMENT TOOL - v02.00

Bir spor organizasyonunda, kulüpte ve/veya federasyonda spor hayatının menfaat sahibi veya aktristi/aktörü olarak, yaşamın her çağında fiziksel bir aktiviteyi tam olarak yaşamanın yeni yollarını zorlayan ve söyleyen sosyal dönüşümlerin kalbindesiniz.
(örnek olarak egzersiz, spor, beden eğitimi)

Bu perspektif altında sportif ortamınızın bu sosyal değişikliklerinden bazıları üzerinde nasıl tepki verdiğini görmek için birkaç dakikanınızı ayırmaya davet ediyoruz.
Taahhüdünüz, bir spor kulübünde ve/veya bir spor federasyonunda sporcuların iyiliği adına attığınız adımı aydınlatan bazı kıstasların belirlendiği bir öz değerlendirme sürecinin bir parçası olmaktır.
İfadeler üzerinde düşünmek ve bunları cevaplandırmak için muhtemelen organizasyonunuzun cinsiyete göre verilerine ihtiyacınız olacak.

 

Hayatın her döneminde fiziksel aktiviteyi tam olarak deneyimlemenin (örneğin ekzersiz, spor, fiziksel eğitim) yeni yollarını süren sosyal dönüşümlerin gelişiminde nasıl aktif rol oynayacağınız hakkında
düşünmek amacıyla vakit ayırdığınız için teşekkürler

Cevaplarınızla bağlantılı olarak mevcut konumunuzu dört seviyede proaktif bir yaklaşımla belirlemeyi öneriyoruz, ki amaç, ulaşmak istediğinizle her gün ortaya koyduğunuz şey arasındaki boşluğu belirlemektir.
Bizim önerdiğimiz yaklaşım kararlıklıkla kendi kendine belirlenir ve bulunduğunuz seviye, sizin için bir spor organizasyonu, bir kulüp veya bir federasyon dahilinde öncelikli olarak görünen sonraki eylemleri belirlemeniz için bir öz değerlendirme yoludur.

 

 

 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.