No šī pētījuma Jūs esat pabeidzis 0%
Uzmanību: JavaScript izpilde jūsu pārlūkprogrammā vai šajā tīmekļa vietnē ir atspējota. Iespējams, nevarēsit atbildēt uz visiem šīs aptaujas jautājumiem. Lūdzu, pārbaudiet pārlūkprogrammas parametrus.

"ANKETA PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS IZPRATNI” un “KAUFMANA RADOŠUMA SKALA”

Pētījums ir daļa no ERASMUS KA2 projekta "Pārsniedzot robežas: radošums skolās uzņēmējdarbības attīstīšanai" (Beyond The Limits: Developing Entrepreneurship via Creativity in Schools), līguma numurs 2020-1-TR01-KA203-093989, kura mērķis ir attīstīt jauniešu radošās un uzņēmējdarbības kompetences. Tajā ir divas anketas, “ANKETA PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS IZPRATNI” un “KAUFMANA RADOŠUMA SKALA”, uz kurām atbildēšanai nav nepieciešamas vairāk kā 15 minūtes.

Projekta pētījuma dalībnieki apņemas:

  1. Nodrošināt visas apkopotās informācijas konfidencialitāti, vienlaikus ievērojot tiesības uz privātumu, diskrētumu un anonimitāti;

  2. Nodrošināt brīvprātīgu dalību ar iespēju jebkurā laikā to pārtraukt;

  3. Ievērot integritāti attiecībās starp pētniekiem un dalībniekiem;

  4. Visiem dalībniekiem nodrošināt piekļuvi pētījuma rezultātiem un secinājumiem, ja viņi vēlas, kā arī to izplatīšanai, sazinoties e-pastā beyondthelimitsproject@gmail.com.